BUCIK d.o.o., tiskarna, založništvo, trgovina in zdravstvene storitve
Roška cesta 69, 8333 SEMIČ

ID DDV: 45389233
TRR: SI 56 03154100 0152 911 (SKB d.d.)

Telefon/Fax: +386 (0)7 30 67 631
E-mail: info@bucik.si

Bucik Bernard: bucik.doo@siol.net
Simon: simon@bucik.si
Andreja: andreja@bucik.si